COWI vinder ressourceudbud på Danmarks første BRT-forbindelse

18. september 2018
Stærke profiler og de helt rigtige kompetencer sikrede COWI opgaven med at bistå Aalborg Kommune i projekteringen af Aalborgs nye BRT-forbindelse, der forventes at åbne i 2023.

Final BOULEVARD

BRT (Bus Rapid Transit) er en højklasset busforbindelse, der vil køre gennem Aalborg fra Væddeløbsbanen i Vest til Nyt Aalborg Universitetshospital i Øst. Der er tale om et stort anlægsprojekt, der vil give mobiliteten i byen et væsentligt løft og skabe sammenhæng mellem byudvikling og kollektiv transport.

"Vi er stolte over at være blevet udvalgt til arbejdet med den første rigtige BRT forbindelse i Danmark og være med til at løse de trafikale udfordringer i Aalborg med et grønt og effektivt alternativ til biltrafikken samt give et løft til byen. Vi trækker på solide erfaringer fra letbaneprojekterne i f.eks. Aarhus og Odense, og BRT kræver mange af de samme kompetencer og løsninger som en letbane," siger Peter Hostrup Rasmussen, COWIs direktør for jernbaner, metro, veje og lufthavne.

Ressourceudbuddet blev afsluttet i august. Det betyder, at Aalborg Kommune her i september kan byde velkommen til syv nye medarbejdere fra COWI. Det glæder Helle Bøhl-Møller, Projektchef for BRT sekretariatet i Aalborg Kommune:

"Vi glæder os meget til samarbejdet med COWI. De seneste måneder har vi brugt på at skabe fundamentet for projektets gennemførelse, herunder er ansættelsen af de rigtige mennesker jo fuldstændig afgørende for projektets succes. Jeg er så tilfreds med, at vi allerede nu har det rigtige hold, så vi kan påbegynde projekteringen og kigge frem mod det første spadestik til foråret 2019", fortæller hun.

Projekteringen af den 12 km lange BRT strækning vil foregå over en 2-årig periode, hvor de første opgaver bliver projektering af stationsforpladsen ved Haraldslund, Skydebanevej og Bertil Ohlins Vej, som skal anlægges fra foråret 2019.

Til oktober igangsættes udbuddet af anlægsarbejdet. Udbuddet handler i første omgang om at finde entreprenører, der prækvalificerer sig til at byde på de 13 anlægspakker og 6 stationsforpladser, som sendes i udbud fra slutningen af året.

Fakta om Aalborgs Kommende BRT

  • BRT får 22 stationer fra Væddeløbsbanen i vest til Nyt Aalborg Universitetshospital i øst.
  • BRT har sin egen kørebane og har altid prioritet i vejkryds, så hele ruten tager kun ca. 32 minutter at køre.
  • BRT busserne har plads til 150-200 personer.
  • Der er ca. 7,5 minutter mellem busserne.
  • BRT busserne er op til 25 meter lange.
  • BRT bussen er en miljøvenlig transportform.
  • BRT forbindelsen forventes at åbne i 2023.
Del indhold