Forberedelse af første delstrækning

02. november 2018
Til foråret begynder vi anlægsarbejdet på Skydebanevej mellem Vestre Kærvej og Vestre Fjordvej. I november tager vi den første kontakt til naboerne i området.

Skydebanevej ombygges for at sikre fremkommelighed for de nye større busser, der skal køre på strækningen fra foråret 2023. 

I første omgang var der lagt op til at udvide skydebanevej til en vej med fire spor, så busserne kunne køre i de to midterste spor. Nærmere arbejde med projektering har vist, at det er mere hensigtsmæssigt at opretholde en tosporet vej med blandet bil- og bustrafik. I stedet laves en centerlagt overkørbar midterhelle, så det er muligt at dreje ind og ud af sidevejene i begge retninger. 

Dermed minskes behovet for at gribe ind i sidearealer på den nordlige side af vejen, men det er stadig nødvendigt at opretholde forbud mod parkering og standsning langs vejen.

Den nye vejprofil ses nedenfor.

 

Vejprofil For Skydebanevej

Del indhold