Om BRT

BRT (Bus Rapid Transit) er en højklasset busforbindelse. Den vil køre på en 12 km lang strækning fra Væddeløbsbanen gennem midtbyen til Nyt Aalborg Universitetshospital. BRT-strækningen forventes at åbne i 2023.

Brt Brochure A4 2018 Kor42

Aalborgs nye livsnerve

BRT bussen er et ambitiøst projekt, som skal løfte Aalborg og understøtte byens fortsatte udvikling. En nyanlagt moderne busbane giver byen en trafikal rygrad. Det vil skabe sammenhæng og udvikling. Samtidig løser BRT bussen konkrete udfordringer for byens trafik.

BRT er en miljøvenlig højklasset busforbindelse, der giver kortere
rejsetid og skaber større sammenhæng mellem transport og byudvikling. BRT er kendetegnet ved:

  • Kørsel i egen busbane.
  • Prioritering i lyskryds.
  • Jævn overflade uden huller og bump.
  • Hurtig og niveaufri ind- og udstigning.
  • Komfortable og støjsvage køretøjer med plads til 150-200 passagerer.

BRT bussen skal bevæge sig gennem byen fra vest til øst og skabe sammenhæng mellem de enkelte bydele. Analyser viser, at netop linjeeføringen vest-øst fra Væddeløbsbanen gennem midtbyen til Nyt Aalborg Universitetshospital er den mest optimale rute, der skaber det bedste potentiale for udvikling. Samtidig bliver passagerernes rejse gennem byen mere effektiv.

Trafikplan for BRT ruten

Fem grunde til BRT

Aalborg står over for en række trafikale udfordringer. Der er allerede pres på både kollektiv- og biltrafik. Samtidig udvikler byen sig i et konstant tempo. Nybyggerier som Nyt Aalborg Universitetshospital, ungdomsboliger, private boliger og uddannelsesinstitutionernes mange udvidelser øger trafikpresset på infrastrukturen. Der er behov for en løsning, som både udvikler og understøtter byens vækst.

Aalborg i vækst
Der bygges for milliarder i Aalborg. Væksten er især koncentreret i den samme rute gennem byen, som BRT bussen skal følge. Det betyder også mere og mere trafik i netop denne “vækstakse”.

Trafikale udfordringer
Bilkøerne bliver længere og længere i Aalborg, og den offentlige trafik har svært ved at følge med behovet. Hvis de mange tilflyttere har samme rejsevaner, som aalborgenserne har i dag, betyder det, at den daglige transport i byen vil stige med 400.000 km. Uden et bedre alternativ vil 79% af stigningen bestå af biltrafik.

Nyt Aalborg Universitetshospital
Nyt Aalborg Universitetshospital skal tages i brug omkring årsskiftet 2021/2022. Hospitalet får 6.500 ansatte og 2.200 ambulante patienter. Hertil kommer indlæggelser og besøgende. Hospitalet ligger i et område, hvor trafikken allerede nu er under pres.

Stor tilflytning til Aalborg
Aalborg Kommune har meget stor nettotilflytning. Hvert år stiger antallet af aalborgensere med ca. 1.600. Heldigvis er der stadig plads til mange flere indbyggere i vækstaksen langs BRT banen.

Hurtigere gennem byen
BRT bussen vil gøre Aalborg mere tilgængelig for alle. 50.000 af byens borgere vil have under 500 meter til en BRT station. BRT bussen har sin egen kørebane og altid grønt lys. Den kan derfor køre med samme stabile rejsetid hele døgnet i forhold til den nuværende busforbindelse på strækningen. Passagerer sparer ca. 5 minutter på den samlede rejse gennem byen.

Del indhold